VÄLKOMMEN TILL PRIO VENT SYD AB


Vi är ett entreprenadföretag inom ventilation som har bred kompetens och lång erfarenhet framförallt inom luftflödesmätningar, OVK-besiktningar, injusteringar, utredningar m.m samt installationer.

Vi utför även rensning av ventilationskanaler, underhåll och service och har ett nära samarbeta med andra aktörer inom ventilationsområdet. Vi arbetar med alla typer av ventilationsanläggningar, från stora kommersiella byggnader, sjukhus etc till mindre fastigheter och bostadsfastigheter, inget objekt behöver vara för stort eller för litet. Prio-Vent är verksam i sydregionen med omnejd.

TJÄNSTER


Installation & Utredningar

Vi utför utredningar, åtgärdsförslag, installationer, felsökningar mm.

Montage

Vi utför montering, samt byte av fläktar, gängband, kanalar, takgenomföringar och huv mm.

OVK-Besiktning

Vi utför obligatoriska Ventilationskontroll i kollektiva bostadsfastigheter, skolor och företagslokaler.

Energideklaration

Vi hjälper er med energideklaration.
Läs mer på Boverkets Hemsida

ROT-Avdrag

Som privatperson kan du nyttja ROT-Avdraget.
Läs mer på Skatteverkets Hemsida

FTX Aggregat

Vi hjälper vi dig vid val av FTX.
Kontakta oss idag.

Filteravtal

Vi erbjuder filter abonnemang och service.
Kontakta oss idag.

Service & Underhåll

Som Prio-Vent partner blir ni en prioriterat uppdragsgivare.
Kontakta oss idag.

Montage av ventilation

Ventilationen är en viktig del för att du ska trivas och må bra i ditt hem.

Vi på PrioVent monterar och installerar alla typer av ventilationsanläggningar. Vi utför monteringar i både vanliga hus och större lokaler. I moderna och täta hus behövs en kontrollerad ventilation för ett hälsosamt och trivsamt boende.

En korrekt monterad ventilation avlägsnar matos, lukter och skadliga gaser och förebygger fuktrelaterat mögel och rötskador.

En stor del av värmeenergi kan man föra tillbaka till huset med hjälp av ett återvinningsaggregat.

Om du installerar någon form av ventilation med värmeåtervinning så får du ett bättre flöde på luften i huset, och du kan också behålla upp till 75 procent av värmen i den luft som vädras ut.

OVK-Besiktningar

Olika verksamheter har olika krav på ventilation. För att se till att kraven på tillräckligt god ventilation är uppfyllda skall något som heter OVK – Obligatorisk VentilationsKontroll genomföras i kollektiva bostadsfastigheter, skolor, företagslokaler med flera vart 3:e eller vart 6:e år. Kravet gäller i princip för alla typer av byggnader där människor vistas ofta eller under längre tidsperioder.

Denna typ av besiktning och utfärdande av protokoll hör också till den typ av tjänster inom ventilation som vi på Prio Vent kan utföra i Skåne med omnejd. Det är byggnadens ägare som är ansvarig för att besiktningen utförs och att eventuella brister åtgärdas inom sex månader efter att respektive kontroll har gjorts.

Om Oss


Vi är ett lite mindre och mer personligt företag inom ventilation i Malmö/Skåne. Vi ser alltid till kundens behov och tar fram kundspecifika lösningar som inte behöver kosta mer än nödvändigt. Inga kunder eller uppdrag är för små eller för stora.

Vi som startat Prio Vent har tidigare arbetat på väl etablerad storföretag inom ventilationsbranschen och har över 20 års erfarenhet av olika slags uppdrag inom ventilation i Malmö/Skåne. Vi har kunskaper om hela processen, från ritbordet till den dagliga driften.

Bland våra kunder finns såväl bostadsrättsföreningar, kontorsfastigheter, restauranger och privatpersoner

Kontakta Oss

Kontakta oss så hittar vi rätt lösning för dig

  • Malmö, Skåne, Sverige

  • + 46 722 22 95 09

  • info@priovent.se